Một hoạt động sáng tạo, tập trung vào việc tìm hiểu và lan tỏa giá trị trong lĩnh vực kiến trúc, từ đó xây dưng - sản xuất các công trình - đồ đạc có thẩm mỹ cao, dấu ấn đặc biệt tới người sử thông qua xưởng sản xuất chuyên biệt "Arc Xưởng".

popup

Số lượng:

Tổng tiền: