NỘI DUNG CÔNG VIỆC

HỒ SƠ BÀN GIAO

Giai đoạn 1:

Thiết lập hợp đồng:

Khách hàng cung cấp thông tin cụ thể về công trình/dự án

ArcSpace tiến hành khảo sát sơ bộ

Phiếu tiếp nhận thông tin công trình, nhu cầu thiết kế cụ thể, dự kiến đầu tư có xác nhận của khách hàng

Giai đoạn 2:

Phác thảo phương án

Lên phương án thiết kế định hướng gửi khách hàng duyệt trong vòng 3 - 5 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)

+ Phương án mặt bằng định hướng

+ Hình ảnh định hướng không gian

+ Định hướng đầu tư

Giai đoạn 3:

Thiết kế cơ sở

Trao đổi, thống nhất về phương án thiết kế sơ bộ/ định hướng công năng sử dụng: 02 phương án

+ Bố trí mặt bằng công năng tổng thể

+ 3D không gian chính

+ Khái toán chi phí thi công

Giai đoạn 4:

Phương án 3D

Phương án được lựa chọn sẽ tiếp tục được phát triển, khách hàng được phép chỉnh sửa 2 lần và lên phương án 3D

Sau khi khách hàng đồng ý thì ArcSpace sẽ tiếp tục triển khai phương án thiết kế hoàn thiện.

+ 3D phối cảnh từng không gian

+ Dự toán chi phí thi công

Giai đoạn 5:

Triển khai Hồ sơ kỹ thuật thi công:

Thống nhất phương án thiết kế hoàn thiện, ArcSpace tiến hành triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công và lên dự toán.

Bàn giao cho khách hàng bộ Hồ sơ bản cứng/ chuyển giai đoạn thi công hoàn thiện.

5.1 Hồ sơ thi công chi tiết:

+ Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

+ Hoàn thiện tường, trần, sàn

+ Hồ sơ điện, nước

+ Chi tiết nội thất

+ Bản thống kê vật tư

5.2 Dự toán chi tiết công trình

Giai đoạn 6:

Thi công

Thi công cơ bản

Thi công, lắp đặt hoàn thiện

Xác nhận khối lượng công việc hoàn thành theo từng giai đoạn hợp đồng

Giai đoạn 7:

Nghiệm thu

Bàn giao

Hướng dẫn sử dụng

Bảo hành

+ Biên bản nghiệm thu công trình

+ Hợp đồng thanh lý

+ Phiếu bảo hành

popup

Số lượng:

Tổng tiền: